January 30, 2023

Xpat Pinoy

XPAT PINOY – World News for Pinoys

‘Maria Clara at Ibarra’ Scene: Ang madamdaming pamamaalam ni Klay kina Maria Clara at Fidel